Van der Eerden Advocaten

Advocatenkantoor Van der Eerden


Advocatenkantoor Van der Eerden: een algemeen advocatenkantoor met als specialisaties: arbeidsrecht, huurrecht, familierecht (o.a. echtscheidingsrecht), handelsrecht & vervoersrecht en strafrecht.

Advocatenkantoor Van der Eerden is een klein informeel kantoor in het historische Schiedam.

Mr. F.L. van der Eerden treedt op voor zowel particulieren als ondernemers met de navolgende specialisaties:
• Arbeidsrecht
• Huurrecht
• Familierecht (o.a. echtscheiding)
• Handelsrecht en vervoerrecht
• Strafrecht

ARBEIDSRECHT

Bijstand in arbeidzaken voor zowel werkgever als werknemer, waartoe onder meer behoort :


• opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomst, contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd • collectief ontslag en aanvraag ontslagvergunningen bij het UWV • bijstand particulieren in ontslagzaken • opstellen vaststellingsovereenkomsten

HUURRECHT

Bijstand in huurzaken voor zowel huurder als verhuurder, waartoe onder meer behoort:


Opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten • huurcommissiezaken • ontruimingszaken • aansprakelijkheid, (achterstallig) onderhoud • onderverhuurkwesties

FAMILIERECHT

Belangrijke onderwerpen van familierecht zijn:


• Echtscheiding en ontbinding van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, waartoe kunnen behoren opstellen convenant, opstellen ouderschapsplan, voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, boedelverdelingen • omgangsregeling en alimentatie •
Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen • Erkenning en ontkenning vaderschap • Voornaamswijziging • Geschillen met betrekking tot erfrecht

HANDELS- & VERVOERSRECHT

Tot dit recht behoort onder meer:


• opstellen van contracten(algemene voorwaarden) • productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid vervoerder • incasso’s

STRAFRECHT

Enkele redenen om een strafrechtadvocaat in te schakelen:

• Bent u verdachte in een strafzaak? • Heeft u een dagvaarding ontvangen? • Heeft u een strafbeschikking ontvangen? • Bent u uw rijbewijs kwijt? • Bent u aangehouden? • Gaat u verhoord worden? • Zit er een familielid vast op politiebureau? • Moet u of een familielid of vriend verschijnen voor de politierechter?

→ Heeft u juridische problemen of vragen omtrent een van bovenstaande rechtsgebieden, neem dan contact op met Advocatenkantoor Van der Eerden.